نام:

نام خانوادگی:

پست الکترونیک:شنبه ۷ تیر ۱۳۹۹ 18:08

«مجموعه ماهی سیاهه» نوشته لئو لیونی با ترجمه غلامرضا امامی

«ماهی سیاهه»، نوشته لئو لیونی با ترجمه غلام‎رضا امامی، مجموعه‎‌ ای از 4 کتاب به اسم‎ های «نوازنده»، «شاعر»، «هر چیزی رنگی دارد» و «درخت الفبا» برای گروه سنی «ج» است. این مجموعه، شاهکارهای جذاب، ماندنی و خواندنی لئو لیونی، برترین جوایز جهانی را نصیبش کرده است. تصویرهای هنرمندانه لیونی همراه کلمه‌ها، افق‌های تازه‌ای را رویاروی دیده و دل و اندیشه کودکان می‌گشاید.
کتاب نوازنده، چهار داستان از لئو لیونی است. داستان اول درباره حلزون کوچکی است که می‌خواهد بزرگ‌ترین خانه دنیا را داشته باشد و پدرش برای او داستانی تعریف می‌کند که حلزون کوچک از این فکر دست بردارد. در داستان دوم موشی آهنگ و موسیقی می‌آموزد. داستان سوم درباره‌ بچه تمساحی است که می‌خواهد کارهای حیوانات دیگر را یاد بگیرد و داستان چهارم زندگی شاد و ترسناک یک موش با دم سبز است. کتاب شاعر دربرگیرنده سه داستان است. نخستین داستان درباره موشی به نام فردریک است که وقتی دوستانش همه روزها و شب‌ها کار می‌کنند، او نشسته و به نور آفتاب و طبیعت نگاه می‌کند و واژه برای زمستان جمع می‌کند. وقتی سرما می‌رسد و آذوقه موش‌ها تمام می‌شود، این واژه‌های فردریک است که به آنها کمک می‌کند تا زمستان را بگذرانند. داستان دیگر درباره دو نوزاد یکسان و شبیه هم است که وقتی رشد می‌کنند تبدیل به دو موجود متفاوت می‌شوند و داستان سوم درباره ماجرای شگفت‌انگیز زندگی یک موش کوکی است. کتاب «هر چیزی رنگی دارد» هم دربردارنده 3 داستان است. داستان اول درباره ماهی سیاهی به‌نام سویی‌می است که روزی یک ماهی تن، تمامی دوستان این ماهی ریز را می‌خورد. اما این رویداد ناگوار سبب می‌شود که او با دریا و زیبایی‌هایش آشنا شود. وقتی سویی‌می به ماهی‌های ریز دیگر می‌رسد و از آنها می‌خواهد برای دیدن نور خورشید بروند، ماهی‌های قرمز از ترس خورده‌شدن پیشنهاد او را نمی‌پذیرند. پس سویی‌می فکری می‌کند و همه با هم در کنار هم، یک ماهی قرمز بزرگ می‌سازند که سویی‌می چشمش می‌شود. داستان دوم درباره یک موش و سومی هم دوستی دوآفتاب‌پرست است. و کتاب چهارم با عنوان «درخت الفبا»2 داستان دارد؛ داستان اول درباره‌ درختی پر از حرف است که زنبوری به حرف‌ها یاد می‌دهد چطور با هم کلمه بسازند که هیچ بادی نتواند آنها را از هم جدا کند و کرم ابریشمی یادشان می‌دهد که با هم جمله‌ای بسازند، صلح روی زمین و دوستی و خوشبختی برای همه‌ انسان‌ها. داستان دوم درباره‌ کرم اندازه‌گیری است که همه‌‌چیز را اندازه می‌گیرد، حتی آواز یک بلبل را! هر یک از این کتاب‌ها را انتشارات به‌نگار با بهای 6هزار و پانصد تومان منتشر کرده است.