نام:

نام خانوادگی:

پست الکترونیک:

عبدالحسین شریفیان

عبدالحسین شریفیان(1388-1305)، مترجم و نویسنده ایرانی، تا نوجوانی در شهر زادگاهش بوشهر زندگی کرد و همان¬جا زبان انگلیسی را نزد افسران انگلیسی¬زبان آموخت.  پس از دوران خدمت در سال 1331 به تحصیل رشته زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه مشغول شد، اما دانشگاه را رها کرد و مترجمِ شرکتی تجاری شد. از آن زمان تا آخر عمرش به همراه همسر و دو دخترش در تهران زندگی کرد. 

شریفیان،  که بیش از 50 کتاب  از زبان انگلیسی به زبان فارسی ترجمه کرده است، اولین¬بار برای روزنامه دریاکنار، که در بوشهر  چاپ می¬شد، داستان کوتاهی از ریچارد رایت(Richard Wright)با نام پسرک سیاه پوست ترجمه کرد. همچنین در دهه¬ی 1340 در پیک دانشجو  از او دو داستانِ ارزش گربه ایرانی و مکتب ننه علی چاپ شد.

 شریفیان علاوه بر داستان و رمان کتاب¬های درباره  اساطیر و تاریخ به فارسی ترجمه کرده¬ است. او که باور داشت اسطوره ها در شکل¬گیری اندیشه ها و افکار مذهبی ملل تأثیر بسزایی دارند مجموعه مقالاتی درباره¬ی آداب و سنن جنوب نوشته است( این مقالات را  در سایت نسیم جنوب می¬توان خواند). 

شریفیان آثار مهمِ  بسیاری از نویسندگان برجسته¬ی دنیا را  برای فارسی زبانان ترجمه کرده است. او با رسانه¬ها صحبت نمی¬کرد و ترجیح می¬داد به دور از هیاهو و حاشیه باشد. تمام کسانی که با وی در ارتباط بودند اعتقاد دارند که او مردی فروتن و متواضع بود. عبدالحسین شریفیان در  تابستان سال 1388 بر اثر ناراحتی ریوی در تهران درگذشت. 

از ترجمه¬های او می¬توان به نمونه¬های زیر اشاره کرد: 

دوست مشترک ما، چارلز دیکنز، دوجلد، تهران: انتشارات نگاه، ۱۳۶۹.

بازی مهرهٔ شیشه‌ای، هرمان هسه، تهران:  انتشارات اساطیر، 1380.

دمیان، هرمان هسه، تهران: انتشارات اساطیر، ۱۳۷۴.

گردباد، میگل آنخل آستوریاس، تهران:  انتشارات به نگار، ۱۳۶۹.

خوشه‌های خشم، جان اشتاین بک، تهران: انتشارات نگاه، ۱۳۷۸.

ماشین زمان، اچ.جی.ولز، تهران: انتشارات چشمه،۱۳۷8  .

در تنگ، آندره ژید، تهران:  انتشارات اساطیر، ۱۳۸۲.

سیری در اساطیر یونان و روم، ادیت همیلتون، تهران:  انتشارات اساطیر، ۱۳۷۶.

جوان خام، داستایوسکی، دو جلد، تهران: انتشارات نگاه، ۱۳۶۸.

روشنایی ماه اوت، ویلیام فاکنر، تهران: نشر چشمه، 1366.

گرترود، هرمان هسه، تهران: انتشارات اساطیر، ۱۳۷۸.