نام:

نام خانوادگی:

پست الکترونیک:

بازتاب رسانه ای

بنفشه های سراشیب نوشته جواد مجابی

۲۸ بهمن ۱۳۹۴

معرفی کتاب "بنفشه های سراشیب" نوشته جواد مجابی در روزنامه هفت صبح در تاریخ 28 بهمن 1394.

تصاویر
نظرات کاربران شما میتوانید از طریق فرم زیر نظر خود را بیان نمایید:

نام *
ایمیل
تلفن (به همراه کد شهر - مثال: 02144444444)
وب سایت
نظر شما *
کد امنیتی * (حروف بزرگ و کوچک یکسان است)