نام:

نام خانوادگی:

پست الکترونیک:شنبه ۷ دی ۱۳۹۸ 13:09

رونمایی کتاب بازهم ماجراجویی‌های تصادفی پیرمرد صدساله

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از رمان «باز هم ماجراجویی‌های تصادفی پیرمرد صدساله» نوشته یوناس یوناسن با ترجمه شادی حامدی چهارشنبه ۱۱ دی در عمارت روشنان برگزار می‌شود.

یوناس یوناسن نویسنده و خبرنگار سوئدی است که کتاب‌های «پیرمرد صد ساله‌ای که از پنجره بیرون پرید و ناپدید شد» و «قاتلی که در آرزوی جایی در بهشت بود» او پیش از این‌، با ترجمه شادی حامدی و ابوالفضل الله‌دادی توسط همین‌ناشر به چاپ رسیده‌اند.

یوناسن ۵ کتاب دارد که ۲ عنوانش درباره پیرمرد صدساله هستند. «پیرمرد صد ساله‌ای که از پنجره بیرون پرید و ناپدید شد» در سال ۲۰۰۹ و «باز هم ماجراجویی‌های تصادفی پیرمرد صدساله» هم در سال ۲۰۱۸ منتشر شده‌اند.

مراسم رونمایی از ترجمه «باز هم ماجراجویی‌های تصادفی پیرمرد صدساله» روز چهارشنبه ۱۱ دی از ساعت ۱۹ در کتابفروشی انتشارات به‌نگار واقع در عمارت روشنان در بلوار شهید اندرزگو، خیابان سلیمی شمالی، خیابان امیرنوری، شماره ۲۲ برگزار می‌شود.