نام:

نام خانوادگی:

پست الکترونیک:

احمد آقایی(1383-1315) در اهواز به دنیا آمد . در سال 1342 مجموعه داستانش در مرز سیاهی­ها منتشر شد که شامل پنج داستان کوتاه بود.در سال 1338 برای ادامه تحصیل به آلمان رفته و در ادبیات آلمانی را در دانشگاه هایدلبرگ خواند و پس از اتمام درسش به ایران بازگشت. پس از آن به استخدام شرکت پخش کود شیمیایی در آمد و تا سال 1367 در آن­جا مشغول به کار شد. در سال 1357 رمانی به نام مویۀ زال از او چاپ شد . او که در سال 1367 بازنشسته شد انتشارات بهنگار را تأسیس کرد؛ این انتشارات کتاب­های ماندگاری در فرهنگ و ادبیات ایران منتشر کرد.

احمد آقایی که در سال های نهضت ملی شدن صنعت نفت از نزدیک شاهد حوادث و رویدادهای این نهضت در خوزستان بود،  در سال 1368 تحت تاثیر مشاهدات خود، رمان چراغانی در باد را با روایتی رئالیستی نوشت و  به شرح حوادث این نهضت پرداخت.  کتاب ظرف چهار ماه به چاپ دوم ‌رسید. بعد از آن در سال 1372 شب گرگ را نوشت. در سال 1380 انتشارات اساطیر مجموعه داستانی از او چاپ کرد.

دوستی دیرینه­اش با احمد محمود باعث شد تا بعد از مرگ  احمد محمود مجموعه مقالات و نقدهای که در مطبوعات و نشریات  درباره ­احمد محمود  نوشته شده بود راجمع­آوری کرده و در کتابی به نام بیداردلان درآئینه به چاپ برساند.

احمد آقایی، که برای رشد و تعالی فرهنگی ایران تلاش­های فراوانی کرده بود، در سال 1383 در اثر ایست قلبی از دنیا رفت.

پس از او همسرش و سپس فرزندانش راه او را ادامه دادند و انتشارات به ­نگار را در راستای هدف­های آن مرد شریف زنده نگه داشتند.